Projecten

Alles moet zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden, maar niet eenvoudiger. (Einstein)

Een projectmanager geeft leiding aan eenmalige projecten met een tastbaar eindresultaat. Improviseren is daarom aan de orde van de dag, men kan meestal niet terugvallen op routine.

Een project heeft altijd een begin- en een einddatum. De duur van een project kan variƫren van een aantal weken tot een aantal jaren maar zal nooit oneindig doorlopen.

MijnMentor verzorgt de dagelijkse leiding van een project en stuurt de projectmedewerkers aan.

projectfasen
initiatief: de haalbaarheid en wensen worden bepaald.
definitie: de eisen en wensen worden bepaald en het plan van aanpak wordt opgesteld.
onderwerp: projectleden gaan brainstormen, men maakt een prototype van het product en men maakt een ontwerp.
voorbereiding.
realisatie: de implementatie en conversie vinden plaats.

projectstappen
opstart van het project;
bepaling van de omvang/scope van het project;
planning van het project.
opdeling van het project in verschillende fasen.
uitvoering van de verschillende fasen;
opvolging van de projectvoortgang;
besluitvorming en creatie van het eindproduct.
Voor ieder project stelt Mijn Mentor een specifiek stappenplan op. Het projectmanagement wordt afgestemd op de wensen van de opdrachtgever.

rollen
ontwerper: ontwerpen van een projectplan;
controleur: zorgt dat de planning gehaald wordt;
spreker: zit vergaderingen voor en geeft presentaties;
coach: motiveert mensen en geeft tips;
expert: draagt kennis over tijdens en aan het einde van het project;
risicomanager: houdt risico's in de gaten en bedenkt alternatieve oplossingen als dingen mis gaan.

taken projectleider
duidelijke afspraken maken over doelstelling en randvoorwaarden;
een ontwerp maken;
het project starten;
beheersen van de voortgang;
presenteren van het eindresultaat.

competenties
algemene managementvaardigheden;
systematisch en resultaatgericht;
deskundig;
stressbestendig;
inzicht in de verhoudingen.