Mentor

Leiderschap

De jonge manager en de goeroe
Een jonge manager werd op een zekere dag meegedeeld dat als zij carrière wilde maken zij meer leiderschap zou moeten tonen. Zij ging naar een aantal cursussen en raadpleegde een aantal organisatieadviseurs en senior managers van succesvolle ondernemingen. Zij slaagde er echter niet in te ontdekken wat leiderschap nu eigenlijk was.

Ten einde raad ging zij naar India en bezocht een goeroe, befaamd om zijn wijsheid en inzicht. Zij vroeg de goeroe of deze haar kon vertellen wat leiderschap nu eigenlijk was, zodat zij meer leiderschap zou kunnen tonen en carrière maken.

De goeroe knikte maar zei dat het nodig was om terug te komen met een volgeling, omdat hij het anders niet kon uitleggen.

De manager vroeg of dat een van haar medewerkers kon zijn, maar de goeroe schudde zijn hoofd. "Het moet iemand zijn die je écht navolgt." De jonge manager vertrok in de war.

Enige jaren later kwam de manager terug. Deze keer bracht zij haar dochtertje van drie jaar mee. Zoals zij verklaarde aan de goeroe: "U vroeg me een volgeling mee te nemen. Zij volgt me waar ik maar ga."

De goeroe glimlachte, nam het kleine meisje op schoot en vroeg: "En waarom volgt zij je?"
De jonge manager dacht een ogenblik na, en zei toen: "Ik denk omdat ze van me houdt."
De goeroe knikte, en vroeg: "En waarom houdt ze van jou?"

De jonge manager dacht nog wat langer na en zei toen: "Ik denk omdat ik van haar houd."
De oude goeroe grinnikte, gaf het kleine kind aan haar moeder terug en schudde haar de hand: "Je weet alles al wat ik jou over leiderschap kan leren."

(Phil Alexander in The New Leaders, mei/juni 1992)


Mentoring
Mentoring, coaching, supervisie, collegiale consultatie, gewoonlijk worden de begrippen door elkaar gebruikt. De voornaamste overeenkomst is dat er telkens twee personen bij zijn betrokken, waarbij de een meer kennis en/of ervaring heeft dan de ander en die kennis en/of ervaring wil delen.
Mentorschap speelt zich af tussen medewerkers binnen een bedrijf. Een ervaren mentor begeleidt een tijdlang een minder ervaren mentee. Dat heeft voordelen voor beide partijen. De mentor geeft ervaring en kennis van de organisatie(cultuur) door, de mentee brengt een frisse kijk in. Daarom moet het niet alleen op het zakelijke maar ook op het persoonlijke vlak tussen mentor en mentee klikken. Het mentorschap biedt extra begeleiding. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om coaching. Men gaat ervan uit dat de mentee het werk naar behoren uitvoert.

Birgit Felstau is in 2001 afgestudeerd in de Algemene Sociale Wetenschappen op het onderwerp 'mentorschap'. Zij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de waarde van het mentorschap en een methode ontwikkeld om mentorschap voor (nieuwe) managers in een organisatie tot een succes te maken.

Wie was Mentor?
Toen Odysseus tijdens de Trojaanse oorlog besloot om aan de zijde van de Griekse leider Agamemnon te strijden, vroeg hij Mentor om de opvoeding van zijn zoon Telemachus over te nemen.

In die tijd werd de opvoeding overgelaten aan wijze mannen om zonen op te leiden tot karaktervolle krijgers. Mentor werd door Odysseus gewaardeerd om zijn kennis, wijsheid en ervaring. Hij meende dat die eigenschappen een gunstige invloed op de opvoeding van zijn zoon zouden hebben en dat Mentors aanstelling zijn machtspositie niet zou ondermijnen.
In het tweede boek van Homerus' Odyssee is Mentor de oudere vriend van Telemachus. In deze gedaante begeleidt Athena de jonge prins op zijn reis naar Pylos en Sparta. Mentor (ofwel Athena) staat Telemachus met raad en daad bij in elke nieuwe moeilijke situatie. Hij (zij) voedt de jonge prins met voorzichtige hand op. Parallel hieraan spelen de onderdelen in de Ilias waar Phoenix de begeleider is van Achilles. Deze laatste is echter eigenzinnig en niet bereid de goede raad van Phoenix te accepteren. Dat doet Telemachus wel, en hij groeit op tot een zelfverzekerde jongeman die zijn teruggekeerde vader effectief kan ondersteunen in de strijd tegen de aanbidders van zijn ...