Interim

MijnMentor richt zich vooral op interim-management bij de overheid en in de non-profit sector en koppelt kennis van beleidsontwikkeling aan technisch en bedrijfsmatig inzicht.

Birgit Felstau heeft vele jaren in uiteenlopende managementfuncties gewerkt bij de overheid. Zij is een people-manager die geïnteresseerd is in mensen en het beste in medewerkers naar boven kan halen. Daarbij staat het resultaat op de eerste plaats, het werk moet tenslotte worden gedaan.

Zij zorgt ervoor dat iedereen zo veel mogelijk op de juiste werkplek belandt. Haar einddoel is een team waarin medewerkers ieder naar eigen competentie en met plezier uitstekend werk afleveren. In haar visie is de menselijke component de belangrijkste factor voor het succes van organisaties.

Daarnaast beschikt zij over veel inhoudelijke kennis en politiek invoelingsvermogen.


Er zijn verschillende vormen van interim-management:

Algemeen management
Tijdelijke waarneming van de volledige managementfunctie met eindverantwoordelijkheid in beleids- en beheersmatige zaken:
het tijdelijk vervullen van een managersvacature wegens ziekte of vertrek;
het doorvoeren van een herstructurering van de organisatie;
het ontwikkelen en invoeren van een nieuwe strategie en nieuwe werkwijzen.

Verandermanagement
Het begeleiden van een organisatie naar een nieuwe organisatiestructuur en/of cultuur:
het opbouwen van een nieuwe organisatie na een structuurwijziging;
het invoeren van nieuwe procedures of systemen in de organisatie.

Beleidsmanagement
Het uitvoeren van managementtaken:
het tijdelijk toevoegen van specifieke knowhow;
het realiseren van nieuwe activiteiten;
het bedenken van oplossingen voor problemen in de bedrijfsvoering

Mijn Mentor is lid van de Nederlandse Vereniging van Interimmanagers, de NVIM.