Hoogbegaafd

Hoogbegaafdheid is een talent.

Je bent sneller en beter in allerlei cognitieve en informatieverwerkende processen.

Echter, je bent ook 'anders' dan een groot deel van je omgeving en dat kan problemen met zich meebrengen.
Volgens de criteria van Mensa, de wereldwijde vereniging van hoogbegaafden, zijn mensen hoogbegaafd, die op een bepaalde intelligentietest binnen de hoogste 2% scoren. Op een populatie van 15 miljoen Nederlanders zijn dit nog altijd ruim 300.000 mensen.

Voor hoogbegaafde kinderen is er de laatste tijd veel aandacht, al betreft het nog altijd slechts 0,6% van de schoolkinderen, terwijl er 2% hoogbegaafd zijn. Volwassenen boven de 30 jaar hebben die aandacht meestal niet gehad.

Hoogbegaafdheid kan problemen met zich meebrengen, zoals:

 • anderen vinden je niet te volgen, je lijkt chaotisch te denken, je slaat stappen over;
 • je probeert emoties verstandelijk te beredeneren, dat stuit op weerstand van bijvoorbeeld je partner;
 • je bent (hoog)sensitief en soms wispelturig;
 • je kunt verstrikt raken in rationele associaties;
 • op je werk vindt men jou een betweter, ook al heb je meestal gelijk;
 • na een betrekkelijk korte tijd vind je de uitdagende baan saai;
 • je zoekt de nuance en wordt niet graag in een vakje geplaatst;
 • je hebt een zeer sterke verbeeldingskracht (beelddenker);
 • je hebt een groot rechtvaardigheidsgevoel;
 • over het algemeen ben je snel verveeld en vaak op zoek naar nieuwe prikkels;
 • als kind vond je weinig aansluiting bij je omgeving en had je een andere belangstelling dan de meeste kinderen;
 • veel hoogbegaafden zijn ook hooggevoelig en kunnen zich slecht afsluiten voor prikkels uit de omgeving;
 • je kunt in korte tijd veel werk verzetten, bovendien stel je hoge eisen aan jezelf, tot op het perfectionistische af. Dat kan je vatbaar maken voor burnout;
 • anderen worden moe van jou of associĆ«ren je snelle manier van denken en werken met ADHD;
 • je hebt problemen met je leidinggevende, die je chaotisch vindt en te autonoom. Het liefst werk je voor jezelf;
 • je trekt autoriteit in twijfel en kunt daardoor in problemen komen;
 • je hebt sterke pieken en dalen in functioneren;
 • je hebt een hekel aan saaie en routineuze klussen, je stelt routineklusjes eindeloos uit of maakt er fouten in;
 • je lost problemen op eigen wijze op;
 • je weet hoeveel je niet weet, die onzekerheid kan leiden tot onderpresteren en faalangst;
 • je hanteert strengere normen dan de mensen om je heen.

Niet alle bovenstaande punten zijn van toepassing op elke hoogbegaafde. Meer informatie en artikelen over hoogbegaafdheid vind je op websites die in de links zijn opgenomen.

Om te weten of je hoogbegaafd bent kun je je laten testen, om te beginnen kun je de Mensa thuistest doen. Hoogbegaafden zijn vaak ook hooggevoelig. Meer informatie daarover vind je bijvoorbeeld hier.

Mijn Mentor is ervaringsdeskundige en heeft zich verdiept in hoogbegaafdheid. Deze deskundigheid is een voorwaarde voor adequate begeleiding van hoogbegaafden.