Coach

Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid. (Einstein)

Soms kun je het moeilijk hebben met jezelf of in de omgang met anderen. Dan kan het helpen om samen met een coach een pas op de plaats te maken en te reflecteren. Coaching is geen therapie of een adviesgesprek, maar individuele begeleiding met een vooraf duidelijk omschreven doel.

Coaching helpt meer inzicht te krijgen in werk en leven.
Coaching verruimt je keuzemogelijkheden.
Coaching helpt bij het vinden van creatieve oplossingen.
Coaching brengt je in balans.
Coaching helpt gewenste doelen sneller, beter of gemakkelijker realiseren
Coaching kan een geweldige steun bieden betekenen voor loopbaan en plezier in het werk.
Coaching leert je meer grip te krijgen op de eigen (werk)situatie.
Coaching helpt je invloed te vergroten.

Een coachingstraject bij MijnMentor is altijd maatwerk. Birgit Felstau is een door de NOBCO gecertificeerd registercoach en NLP-practitioner.

Uitgangspunt van MijnMentor is dat je de regisseur bent van je eigen leven. Dat wil niet zeggen dat je alles helemaal in de hand hebt en enkel op de juiste positieve manier hoeft te denken om succes te hebben. Uitgaande van een systeemtheoretische benadering maak je deel uit van verschillende 'grotere gehelen', bijvoorbeeld in je relatie, je gezin, je werkomgeving, je vriendenkring. Je kunt (de mensen in) je omgeving niet veranderen, wel kun je je kijk erop veranderen. Vaak verandert je omgeving dan met je mee.

In een coachingstraject bij MijnMentor worden verschillende methoden gebruikt die helpen helderder te denken en oplossingen te ontdekken.

Er kan bijvoorbeeld van de volgende methoden en hulpmiddelen gebruik worden gemaakt:
NLP(Practitioner Neuro Linguïstisch Programmeren)
EFT (emotional freedom technique)
Kernkwaliteiten
Roos van Leary
Biografische methode
Ontwikkelcirkel van Kolb
Dramadriehoek
GROW-model
RET (Rationeel Emotieve Training)
Coaching op competentieontwikkeling
360º feedback
Transactionele analyse
Voice Dialog

Als je iets wilt veranderen, verander het! – Management-coaching
Mijn Mentor heeft zelf ruime ervaring als manager. Vanuit die ervaring, gecombineerd met degelijke opleidingen en cursussen wordt (management)coaching aangeboden.

Een coachingstraject bij Mijn Mentor is altijd maatwerk. Birgit Felstau is een door de NOBCO gecertificeerd registercoach en onder andere NLP-practitioner.

Mogelijke onderwerpen voor management-coaching zijn:
time-management: verdrinken in ad hoc taken en niet toekomen aan de noodzakelijke, maar minder urgente taken, continu achter jezelf aanlopen;
omgaan met langdurig of veelvuldig zieke medewerkers;
de beginnende manager;
omgaan met 'moeilijke' collega's, medewerkers of leidinggevenden;
omgaan met organisatieveranderingen;
te veel hooi op de vork nemen;
evenwicht vinden tussen werk en privé;
beoordelings- en functioneringsgesprekken voeren;
sollicitatie- en kennismakingsgesprekken voeren;
motiveren, enthousiasmeren en positief beïnvloeden van medewerkers;
bij cultuurverandering: hoe om te gaan met weerstand?;
medewerkers aanspreken op ongewenst gedrag;
een slecht werkend team weer op de rails krijgen;
loopbaanvragen: "Waar wil ik zijn over 2/3/4/5, jaar?";
coachend of sturend leidinggeven;
omgaan met en coachen op competentieontwikkeling.

    Kortom, er zijn nogal veel onderwerpen waar een manager mee te maken kan krijgen. Dan is het prettig om met een andere, ervaren manager te kunnen sparren en samen oplossingen te ontwikkelen. In het hoofdstuk 'Coaching' staan enkele van de door Mijn Mentor toegepaste technieken.

    Uiteraard zijn de gesprekken vertrouwelijk en worden geen gegevens, anders dan gezamenlijk afgesproken, doorgegeven aan derden, ook niet aan de betalende instantie, bijvoorbeeld je werkgever.

    Mijn Mentor is geregistreerd lid van de NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, www.nobco.nl.